FBI MÄSTERI

FBI Mästeri är Politices Kanditatprogrammets mästeri - både ett fadderi och festeri!

Vi arrangerar mottagningen på Linköpings Universitet samt medarrangör till en av de fetaste kravallerna SunTrip! Vi i FBI håller också i MonarKKen på Kårhuset Kollektivet samt flera sittningar för FLiNS-sektionens studenter. 

Några frågor eller andra funderingar?